Oftalmološki Rječnik

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< Natrag na pretraživanje
Izbornik Jezik:Poznata Vam je riječ koja nedostaje ili ste primjetili grešku ? Molimo Vas da nam ih dojavite!مضاعفات


Prijevod:

[BG] компликации
[BG] компликация
[BG] усложнение
[BG] усложнения
[DE] Komplikation
[DE] Komplikationen
[EN] complication
[EN] complications
[ES] complicación
[ES] complicaciónes
[F] complication
[F] complications
[I] complicazione
[I] complicazioni
[NL] complicatie
[NL] complicaties
[POR] complicação
[POR] complicações
Naš riječnik na European Vision Research