Oftalmologisch Woordenboek

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< terug naar zoeken
Taal van het menu:Kent u een nog niet opgenomen begrip of heeft u een verbeteringsvoorstel? Laat het ons weten!上斜筋


Vertaling:

[BG] мускулус обликвус супериор
[CH] 上斜肌
[DE] Musculus obliquus superior (Afkortingen & acroniemen: M. obliquus superior, M. obliquus sup., M. obl. sup.)
[EN] superior oblique muscle (Afkortingen & acroniemen: SO, SOM)
[ES] músculo oblicuo superior
[F] muscle grand oblique
[F] muscle oblique supérieur
[HR] gornji kosi mišić
[I] muscolo obliquo superiore
[NL] musculus obliquus superior
[POR] músculo oblíquo superior
[TÜR] musculus obliquus superior
Ons woordenboek op European Vision Research