Oftalmologisch Woordenboek

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< terug naar zoeken
Taal van het menu:Kent u een nog niet opgenomen begrip of heeft u een verbeteringsvoorstel? Laat het ons weten!下斜筋


Vertaling:

[BG] мускулус обликвус инфериор
[CH] 下斜肌
[DE] Musculus obliquus inferior (Afkortingen & acroniemen: M. obliquus inferior, M. obliquus inf., M. obl. inf.)
[EN] inferior oblique muscle (Afkortingen & acroniemen: IO, IOM)
[ES] músculo oblicuo inferior
[F] muscle oblique inférieur
[F] muscle petit oblique
[HR] donji kosi mišić
[I] muscolo obliquo inferiore
[NL] musculus obliquus inferior
[POR] músculo oblíquo inferior
[TÜR] musculus obliquus inferior
Ons woordenboek op European Vision Research