Oftalmologisch Woordenboek

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< terug naar zoeken
Taal van het menu:Kent u een nog niet opgenomen begrip of heeft u een verbeteringsvoorstel? Laat het ons weten!線維柱帯切除術


Vertaling:

[CH] 小梁切除术
[DE] Trabekulektomie (Afkortingen & acroniemen: TE)
[EN] trabeculectomy (Afkortingen & acroniemen: TE)
[ES] trabeculectomía (Afkortingen & acroniemen: TE)
[F] trabéculectomie (Afkortingen & acroniemen: TE)
[NL] trabeculectomie (Afkortingen & acroniemen: TE)
[POR] trabeculectomia (Afkortingen & acroniemen: TE)
Ons woordenboek op European Vision Research