Oftalmologisch Woordenboek

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< terug naar zoeken
Taal van het menu:Kent u een nog niet opgenomen begrip of heeft u een verbeteringsvoorstel? Laat het ons weten!色素緑内障


色素緑内障 [1] - bron: Philipp Franko Zeitz, Praxis Zeitz Franko Zeitz, Düsseldorf, Germany
色素緑内障 [2] - bron: Philipp Franko Zeitz, Praxis Zeitz Franko Zeitz, Düsseldorf, Germany

Vertaling:

[BG] пигментна глаукома
[CH] 色素性青光眼
[DE] Pigmentdispersionsglaukom (Afkortingen & acroniemen: PDG)
[DE] Pigmentglaukom (Afkortingen & acroniemen: PG)
[EN] pigment dispersion glaucoma (Afkortingen & acroniemen: PDG)
[EN] pigmentary glaucoma (Afkortingen & acroniemen: PG)
[ES] glaucoma pigmentario (Afkortingen & acroniemen: GP)
[F] glaucome pigmentaire
[HR] pigmentarni glaukom
[I] glaucoma pigmentario
[NL] pigment dispersie glaucoom (Afkortingen & acroniemen: PDG)
[NL] pigmentdispersie glaucoom (Afkortingen & acroniemen: PDG)
[NL] pigmentdispersie-glaucoom (Afkortingen & acroniemen: PDG)
[NL] pigmentdispersieglaucoom (Afkortingen & acroniemen: PDG)
Ons woordenboek op European Vision Research