Oftalmološki Rječnik

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!


<< Natrag na pretraživanje
Izbornik Jezik:Poznata Vam je riječ koja nedostaje ili ste primjetili grešku ? Molimo Vas da nam ih dojavite!cykloplegi


Prijevod:

[CH] 睫状肌麻痹
[DE] Cycloplegie
[DE] Zykloplegie
[EN] cycloplegia
[ES] ciclopejia
[ES] cicloplegia
[ES] cicloplejia
[F] cycloplégie
[HR] cikloplegija
[I] cicloplegia
[NL] cycloplegie
[POR] cicloplegia
[RUS] циклоплегия‎
Naš riječnik na European Vision Research