Oftalmologisk Ordbok

Acknowledged and supported by the European Society of Ophthalmology (SOE)

 

 

We thank our users for more than 1 million clicks!Currently 26642 terms, 2197 images and 5340 abbreviations availableMenyspråk:
översätta frånöversätta tillÖversikt

Översättning
Bilder
Förkortningar & akronymer

Kommentarer
Synonymer
[DE] Tyska
[EN] Engelska
[F] Franska
[ES] Spanska
[I] Italienska
[NL] Nederländska
[POR] Portugisiska
[HR] Kroatiska
[RUS] Ryska
[GR] Grekiska
[TÜR] Turkiska
[JAP] Japanska
[SV] Svenska
[CH] Chinese
[AR] Arabic
[BG] bulgariska

You know a missing term or see a mistake? Please submit it!Our dictionary featured on European Vision Research